Splošni pogoji spletne tržnice OPTIBAR

S tem spletnim mestom in pripadajočo spletno tržnico (v nadaljevanju tudi »spletna tržnica«, »spletna tržnica OPTIBAR« oziroma »platforma«) upravlja družba OptiBar, informacijske rešitve, d.o.o., Plese 9A, 9000 Murska Sobota, Slovenija, matična številka: 7236093000, davčna številka: SI 49393545, št. srg. vpisa subjekta: 2017/6418, znesek osnovnega kapitala: 23.100,00 EUR (v nadaljevanju »OptiBar d.o.o.«).

POGOJI POSLOVANJA,KI VELJAJO NA SPLETNI TRŽNICI OPTIBAR

Družba OptiBar d.o.o. spletno tržnico ponuja kot spletno tržnico, preko katere lahko pravne osebe oddajo svoja naročilo za nakup izdelkov neposredno družbama:

DIGIT trgovsko-proizvodno podjetje, import-export, d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi Pod brezami 7
1218 Komenda
matična številka: 5427550000
davčna številka: SI 97126586
elektronski naslov: support@digit.si
(v nadaljevanju »Digit d.o.o.«)

oz.

DAVIDOV HRAM Veletrgovina d.o.o. Ljubno
Loke 37
3333 Ljubno ob Savinji
matična številka: 5531667000
davčna številka: SI 58843302
elektronski naslov: info@davidovhram.si
(v nadaljevanju »Davidov hram d.o.o.«)
(v nadaljevanju sta družbi skupaj imenovani kot »ponudnik« posamično pa kot »zadevni ponudnik«).


Nakup na spletni tržnici je mogoč le, v kolikor ste družbi OptiBar d.o.o. posredovali podatke za registracijo uporabniškega računa in v kolikor med vami in posameznim ponudnikom že obstaja pogodba o nakupu oziroma dobavi blag (v nadaljevanju »matična pogodba«).

Družba OptiBar d.o.o. posledično v zvezi s spletno tržnico OPTIBAR ne nastopa kot običajni prodajalec blaga, pač pa kot posrednik za spletno zbiranje in posredovanje naročil ponudniku.

Nakup blaga na spletni tržnici vselej poteka zgolj med posameznim kupcem in zadevnim ponudnikom v skladu z matično pogodbo, pri čemer je kupec na ustrezni podstrani obveščen o tem, kakšen delež kupnine zapade na posameznega ponudnika.

V zvezi z naročenim blagom kupec prav tako vselej prejme račun zgolj tistega ponudnika, pri katerem v skladu z matično pogodbo naroča izbrane izdelke.

Z uporabo spletne tržnice in naročanjem izdelkov na njej, se posledično v prvi vrsti zgolj zbirajo naročila, ki so nato prodana, odpremljena, plačana in dostavljena pod pogoji vsake zadevne matične pogodbe.

V spletni tržnici OPTIBAR lahko kupujejo zgolj pravne osebe z veljavnim uporabniškim računom, katerih predstavniki so starejši od 18 let!

Kontaktni podatkiVeljavni elektronski naslovi za učinkovito komuniciranje:V vsakem primeru kupcem svetujemo, da se glede morebitnih vprašanj obrnejo na zadevnega komercialista oziroma vodjo dobave pri posamičnem ponudniku.

REGISTRACIJA UPORABNIŠKEGA RAČUNA


Nakup artiklov v spletni tržnici OPTIBAR je mogoč samo z registracijo uporabniškega računa za uporabo spletne tržnice OPTIBAR na spletni strani https://www.optibar.si/.

Registracijo uporabniškega računa dosežete tako, da na podstrani prijava oddate zahtevane podatke.

Po prejemu podatkov bo OptiBar d.o.o. stopil v stik s ponudnikom in preveril obstoj ter pogoje matične pogodbe.

V kolikor so v skladu z matično pogodbo izpolnjeni pogoji za registracijo uporabniškega računa, bo zadevnemu obiskovalcu na vneseni elektronski naslov posredovano uporabniško ime in geslo.

Z uspešno registracijo obiskovalec postane uporabnik spletne tržnice OPTIBAR in s tem pridobi pravico do oddaje naročila pod pogoji posamezne matične pogodbe.

Kupec z registracijo potrjuje, da sprejema vsakokratne splošne pogoje poslovanja spletne tržnice OPTIBAR, ki bodo v trenutku oddaje spletnega naročila objavljeni na teh straneh ter določila zadevne matične pogodbe, ki jo ima sklenjeno s ponudnikom.


Odgovornost za oddajo naročila brez ustreznih pooblastil (poslovodstvo brez naročila)

Z registracijo in ob izvršitvi vaskega nakupa registrirani uporabnik družbi OptiBar d.o.o. tudi vselej jamči, da razpolaga z vsemi ustreznimi pooblastili in pravicami, ki jih potrebuje za veljavno registracijo uporabniškega računa oziroma veljavno oddajo naročila na daljavo v imenu zadevne pravne osebe, ki jo zastopa.

V kolikor bi bila oddajo naročila na daljavo izvršena v imenu tretje osebe brez njega pooblastila, bo takšno naročilozavezovalo neupravičeno zastopano tretjo osebo samo, če jo bo ta pozneje odobrila.

Družba OptiBar d.o.o. bo v primeru, ko neupravičeno zastopana tretja oseba ne bo odobrila tako oddanega naročila v roku, ki ji ga bo v ta namen sporočila družba OptiBar d.o.o., upravičena zahtevati povrnitev škode od tistega registriranega uporabnika (oz. pravne osebe, ki jo ta zastopa), ki je naročilo kot pooblaščenec brez pooblastila oddal preko spletne tržnice, če ob sklenitvi te pogodbe družba OptiBar d.o.o. ni vedela in ni bila dolžna vedeti, da tak registrirani uporabnik ni imel ustreznega pooblastila.

Ukinitev uporabniškega računa

Če želite ukiniti vaš uporabniški račun, nam to sporočite na na elektronskem naslovu, ki je objavljen v poglavju Kontaktni podatki teh splošnih pogojev.

Zahtevek za ukinitev uporabniškega računa mora biti poslan s strani zakonitega zastopnika, sicer ga OPTIBAR d.o.o. ni dolžan upoštevati. O ukinitvi vas bomo obvestili preko elektronske pošte.

V kolikor OPTIBAR d.o.o. oziroma zadevni ponudnik sumi, da uporabnik s pomočjo spletne tržnice izvaja oziroma skuša izvesti poslovno goljufijo, oškodovanje, poneverbo identitete ali drugo kaznivo oziroma nezakonito ravnanje sumi (oziroma v zvezi s tem prejme obvestilo s strani javne ustanove, bančne institucije ali druge kvalificirane ustanove), lahko v skladu z lastno presojo takšnemu uporabniku ukine uporabniški račun.

NAROČANJE IZDELKOV NA SPLETNI TRŽNICIOddaja in potrditev naročila

Kot kupoprodajna pogodbo za blago, ki ga kupec na daljavo naroči preko spletne tržnice, velja matičnapogodba, ki jo ima kupec sklenjeno z zadevnim ponudnikom, pri čemer bo ponudnik pri izpolnitvi in obračunublaga vselej upošteval roke, valute, limite, plačilne metode, mesečne zbirnike in druge posebej dogovorjene pogoje, ki so bili v matični pogodbi dogovorjeni z zadevnim kupcem.
Kupec odda naročilo v spletni tržnici tako, da želene izdelke doda v košarico in klikne na gumb »Naroči«.Naročiloje oddano v trenutku, ko ponudnik potrdi (t.j. odda) naročilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca, razen če ti splošni pogoji oziroma matična pogodba ne določajodrugače.
Ko je naročilo potrjeno, kupec ne more več odstopiti od naročila, razen, če ti splošni pogoji oziroma matičnapogodba ne določajodrugače

Zadevni ponudnik bo kupcu dobavil naročeno v obsegu in po cenah, ki so vsebovana v naročilu oziroma v matičnipogodbi. Če artiklov izjemoma ni na zalogi ali so zaloge manjše od naročenih, teh artiklov ne bo moč dobaviti (ali dobaviti v želenih količinah), pri čemer bo kupec o tem obveščen.

Cene izdelkov

Cene v spletni tržnici OPTIBAR so izražene v EUR, razen če je izrecno napisano drugače. Cene ob artiklih vsebujejo DDV. Znesek DDV se prikaže pri končnem obračunu naročila.
Cene so redne cene blaga in ne vsebujejo stroškov dostave, razen če je izrecno napisano drugače. Cene dostave so prikazane pri končnem obračunu naročila

Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila, razen v kolikor matična pogodba ne določadrugače.
Cene artiklov v spletni tržnici OPTIBAR se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila na podlagi matičnepogodbe.
Kljub zanesljivi tehnologiji, ki omogoča redno in točno osveževanje cen artiklov glede na matično pogodbo, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo zadevni ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa.

Opisi izdelkov

Opisi in specifikacije artiklov so dostopne na podstraneh spletne tržnice.

OptiBar d.o.o. in zadevni ponudnik si pridržujeta pravico do dopolnitve in/ali popravila opisa objavljenih izdelkov po lastni presoji. Vsi opisi izdelkov so povzeti po opisih in specifikacijah proizvajalca in so skrbno predstavljeni, pri čemer OptiBar d.o.o. in posamezni ponudnik ne odgovarjata za točnost opisov in v zvezi s tem ne prevzemata nobene odgovornosti. Enako velja za slike/natančnekoličine objavljenega izdelka.

Dostava in prevzem

Dostava in prevzem se vršita v skladu z matično pogodbo.

V kolikor imate morda pomisleke oziroma vprašanja v zvezi z dostavo in prevzemom blaga vam svetujemo, da se pred oddajo naročila posvetujete s komercialistom zadevnega ponudnika.


Račun

Nakup blaga na spletni tržnici vselej poteka zgolj med posameznim kupcem in zadevnim ponudnikom v skladu z matično pogodbo, pri čemer je kupec na ustrezni podstrani obveščen o tem, kakšen delež kupnine zapade na posameznega ponudnika.

V zvezi z naročenim blagom bo kupec torej vselej prejel račun zgolj tistega ponudnika, pri katerem je v skladu z matično pogodbo naročil izbrane izdelke preko spletne tržnice.

Zadevni ponudnik bo kupcu po uspešno prejetem naročiluizročilračun na način, kot je med njima dogovorjen oz. kot je določeno v matični pogodbi.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na izdanih računih do konca tekočega meseca. Kasnejših reklamacij zadevni ponudnik ni dolžan upoštevati.


Popusti in druge ugodnosti

Če redno kupujete na spletni tržnici OPTIBAR, nas kontaktirajte na elektronskem naslovu, ki je objavljen v poglavju Kontaktni podatki teh splošnih pogojev.
Rednim kupcem lahko z dodatkom k matični pogodbi nudimo:
Kupcem svetujemo, da se glede vprašanj o ugodnostih za redne kupce obrnejo na zadevnega komercialista oziroma vodjo dobave pri posamičnem ponudniku.
Popusti, vezani na bonitetni razred (rabatno lestvico) in promocijski popusti se praviloma ne seštevajo v kolikor ni v matični pogodbi izrecno določenodrugače.
Promocijskih kod, popustov in drugih morebitnih ugodnosti ni mogoče menjati za gotovino ali drugo obliko ugodnosti pri družbi OptiBar d.o.o. oziroma pri zadevnemu ponudniku.
Načini plačila so za posameznega kupca v razmerju do posameznega ponudnika določeni v matični pogodbi.

REKLAMACIJE

Glede morebitnih zahtevkov v zvezi z naročenim in dobavljenim blagom v smislu delno ali v celoti nedobavljenega blaga, dobave napačnih izdelkov, dobave poškodovanih izdelkov, dobave neustreznih izdelkov oziroma dobave izdelkov, ki kako drugače odstopajo od tega, kar je bilo dogovorjeno / oglaševano oziroma je običajnopričakovano, kupce naprošamo, da se obrnejo na zadevnega komercialista oziroma vodjo dobave pri posamičnemponudniku (oziroma na elektronske naslove, ki so objavljeni v poglavju Kontaktni podatki teh splošnih pogojev).

V zvezi z reklamacijami naročenih in dobavljenih izdelkov se bodo vselej uporabljala določilamatične pogodbe oziroma veljavnega Obligacijskega zakonika ter druga morebitna področna zakonodaja, ki ureja pravna razmerja med gospodarskimi družbami.

AVTORSKE PRAVICE IN LASTNIŠTVO NAD INTELEKTUALNO LASTNINO

Pripadajoča programska oprema in vsebine spletne tržnice, vključno z vsemi besedili, grafikami, logotipi, gumbi, slikami, avdio posnetki in računalniškimi programi, so izključna last družbe OptiBar d.o.o. oziroma ponudnikov ter njihovih partnerjev (npr. proizvajalcev, distributerjev, ipd.).

Z avtorsko pravico so prav tako zaščitene vse podatkovne zbirke (kar vključuje njihov izbor, urejenost in sestavljenost), do katerih lahko dostopate na spletni trgovini.

Vsakršno nepooblaščeno razmnoževanje, spreminjanje, distribucija, prenos, ponovna objava, prikazovanje ali izvajanje programske opreme oziroma vsebin te spletne tržnice je strogo prepovedano.

Spletne tržnice ni dovoljeno uporabljati drugače, kot za naslednje namene: (i) ogledovanje spletne tržnice; (ii) interakcija z gumbi, vnosnimi polji, kontaktnimi obrazci in drugimi vidiki spletne tržnice za oddajo naročila, (iii) deljenje in objava povezave do spletne tržnice.

Uporaba avtomatiziranih sistemov ali programske opreme za črpanje podatkov s spletne tržnice v zasebne ali komercialne namene (ang. »screen scraping«) je strogo prepovedana.

SPREMEMBE TEH SPLOŠNIH POGOJEV

Ob implementaciji dodatnih storitev in tehnologij, ob nastopu novih okoliščin in v vseh morebitnih drugih primerih, ki k temu botrujejo, si OptiBar d.o.o. pridržuje pravico, da te splošne pogoje spremeni. V kolikor bodo te splošni pogoji spremenjeni, bo družba naredila vse kar je v njeni moči, da uporabnike oziroma kupce o tem obvesti preko običajnih elektronskih komunikacijskih kanalov oziroma s pomočjo obvestila, ki bo objavljeno na spletni tržnici OptiBar.

Objava nadpisanega obvestila in dejstvo, da je kupec oddal novo naročilo po spremembi teh splošnih pogojev ne pomeni spremembe matične pogodbe, ki velja med ponudnikom in kupcem

VELJAVNOST

Kupec je ob oddaji naročilavsakič posebej opozorjen na te splošne pogoje poslovanja in na določila zadevne matične pogodbe, ki velja med njim in posameznim ponudnikom, svojo seznanjenost pa še posebej potrdi pred oddajo naročila.

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo od 1. 11. 2022 dalje.

Ponudnik si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kot je navedeno zgoraj.